Metallskrot Hämtas Kostnadsfritt

Tryggvessons Skrot

Ren aluminumplåt Lastas.

Demontering av en 20m lång ibalk.

Skrot som väntar på att återvinnas.

Fordonsparken.

Gastömning av kyl & frys

Ett lass på väg till återvinning...